EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTER TERVEZET

Szám: 1116-1/2004.


M i n i s z t e r i r e n d e l e t - t e r v e z e t

 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról


Budapest, 2004. január


Szakmai indokolásA magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására alapvetően két körülmény miatt kerül sor: egyrészt törvényből fakadó jogalkotói kötelezettség, másrészt az R. alkalmazása során felmerült igények teljesítése érdekében.


I. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 107. §-a (1) bekezdésének f) pontjából fakadó jogalkotási kötelezettség


Az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló 1999. évi CXXII. törvény 58. §-ának A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXXIII. törvény 11. §-a alapján 2004. január 1-jén hatályba lépő (3)-(4) bekezdése értelmében 2003. december 31-ét követően tizennyolc éven felüli személy részére magasabb összegű családi pótlékra való új jogosultság nem állapítható meg.


Ennek alapján a tizennyolcadik életévét betöltött személyek vonatkozásában az R. 5. §-ának (2) bekezdése a 2003. december 31-éig benyújtott igényekre korlátozta a magasabb összegű családi pótlék megállapíthatóságát.


A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 107. §-a (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte a tizennyolc éven felüli személy részére igényelhető magasabb összegű családi pótlékra vonatkozó korlátozást; alapvetően ennek a jogalkotói szándéknak a végrehajtása indokolja a jelen jogszabály-módosítást.


II. az R. módosításának szakmai háttere


A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról, valamint az orvosi igazolások kiadásának eljárási szabályairól szóló 17/1990. (V.8.) SZEM rendelet helyébe a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet lépett.


Az R. gyakorlati alkalmazása során a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai jelezték, hogy míg az R. az orvosi igazolás kiállításának jogát a 2. számú mellékletében felsorolt szakorvosok hatáskörébe utalja, sok esetben a megyében vagy városban ilyen szakorvos nem található, így az igénylőnek az igazolás beszerzéséhez nagy távolságokra kell utazni.


A miniszteri rendelet-tervezet azzal kívánja orvosolni ezt a problémát, hogy ha a megfelelő szakorvos csak másik megyében található, akkor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei intézete által kijelölt szakorvos is jogosult az igazolás kiadására.


Az orvosszakma részéről felvetett egyéb érdemi módosításokat az alábbiak indokolják:


A rendelet 1. számú mellékletében szereplő Anyagcsere és endokrin betegségek címszó alatti felsorolásba a laboratóriumilag igazolt, különleges diétát igénylő esetek kifejezés csak az 1. PKU és egyéb enzim betegségek alá kerülhet, mivel csak ezen enzim betegségek igazolhatók a fenti meghatározással.


A Neurológiai betegségek címszó alatti felsorolásból kimaradt a születéskor elszenvedett felsővégtag bénulás (amely a plexus brachialis sérülése miatt alakul ki karkifejtés, extractiós szülés következtében). A betegségcsoport meghatározása a perifériás idegrendszer egyik igen gyakori betegségét kívánja pontosítani.


A Neonatológiai utóképek címszó alatti 2. pontban szereplő neurorehabilitáció helyesen neurohabilitáció, melyre elsősorban nem az újszülött, hanem a perinatalisan (koraszülött) sérült beteg szorul. Szakmailag tehát pontosabb meghatározás a perinatalisan elszenvedett, kezelésre szoruló agyi károsodás.2004. januárTervezet


Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter


/2004. (…) ESZCSM


r e n d e l e t ea magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet módosításárólA családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 51. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


1. §


A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés jelölése (4) bekezdésre változik:


(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szakorvos az igénylő lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez képest másik megyében található, akkor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei intézete által kijelölt szakorvos is jogosult a betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás kiadására.


2. §

Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:4/A. § (1) A Cst. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye szerint 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette.(2) Az igényelbíráló szerv az igénylő kérelme esetén az (1) bekezdésben foglalt, általa beszerzett szakvélemény alapján dönt a jogosultságról.(3) Ha az igényelbíráló szerv a kérelmet elutasítja, az erről szóló határozat alapjául szolgáló szakvéleményt az igénylőnek a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az igényelbíráló szervhez benyújtott fellebbezése alapján az OOSZI főigazgatója által kijelölt II. fokú orvosi bizottság vizsgálja felül.


3. §(1) Az R. 1. számú mellékletének A/1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A/1) Anyagcsere és endokrin betegségek


1. Phenylketonuria és egyéb enzim betegségek (laboratóriumilag igazolt, különleges diétát igénylő esetek, pl. laktóz érzékenység)

2. Cukorbetegség (diabetes mellitus)

3. Egyéb súlyos endokrin és anyagcsere betegségek(2) Az R. 1. számú melléklete H) pontjának 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:5. A központi és perifériás ideg- és izomrendszer recidiváló, súlyos betegségei, melyek maradványtünetekkel gyógyulnak, illetve csak remissioba kerülnek (pl. Sclerosis multiplex, polyneuritis, polymyositis, súlyos, kevert típusú plexus brachialis bénulás)(3) Az R. 1. számú melléklete Q) pontjának 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:2. Perinatálisan, illetve újszülöttkorban elszenvedett, kezelésre szoruló agyi károsodás(4) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.4. §(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 1. számú mellékletének O) pontjában a közösség szövegrész helyébe a normál közösség szövegrész lép.(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 5. §-ának (2)-(3) bekezdései hatályukat vesztik.

Melléklet a …/2004. (…) ESZCSM rendelethez

2. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvosA/1) Anyagcsere és endokrin betegségek

Endokrinológus szakorvos

Gyermek gasztroenterológus szakorvos

A/2) Anyagcsere és gasztroenterológiai betegségek

Gyermek gasztroenterológus szakorvos, gyermekpulmonológus szakorvos

B) Kardiológiai betegségek

Csecsemő- és gyermek kardiológus szakorvos

C) Vesebetegségek

Nephrológus, urológus szakorvos

D) Immunpathológiai kórképek

Speciális szakorvos

E) Haematológiai kórképek

Haematológus szakorvos

F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák

Gyermek leukémia- és tumorcentrumok szakorvosa

G) Pulmonológiai kórképek

Gyermekpulmonológus szakorvos

H) Neurológiai betegségek

Gyermekneurológus szakorvos

I) Bőrgyógyászati betegségek

Bőrgyógyász szakorvos

J) Egyéb krónikus betegségek, illetve fejlődési rendellenességek

Speciális szakorvos

K) Érzékszervi fogyatékosságok

Gyermekszemész szakorvos, csecsemő- és gyermek fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos

L) Mozgásszervi fogyatékosságok

Speciális szakorvos

M) Értelmi fogyatékosság

Különböző szakértői bizottságok szakorvosai

N) Pervazív fejlődési zavarok

Speciális szakorvos

O) Psychiátriai betegségek

Speciális szakorvos

P) Többszörös és összetett betegségek

Érintett szakorvosok

Q) Neonatológiai utóképek

Neonatológus szakorvos, gyermekneurológus szakorvos

 

Clean and Simple

Aktuális

Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) - A vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás - Célszerinti kifizetések kimutatása - Támogatások kimutatása - A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló Budapest, 2007. május 31.

jQuery Powered

Jogszabályok

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására alapvetően két körülmény miatt kerül sor: egyrészt törvényből fakadó jogalkotói kötelezettség, másrészt az R. alkalmazása során felmerült igények teljesítése érdekében...

Contuct Us

Érintkezés

Vegye fel a kapcsolatot

Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1 Mária utca 4 1085 Budapest